Гурток (секція, клуб, творче об’єднання) – основна традиційна форма реалізації змісту позашкільної освіти і виховання учнів як у процесі вивчення окремого навчального предмета чи їх сукупності,  так і різноманітних інтегрованих курсів у межах навчальних програм. За своєю сутністю гурток – це специфічна спільність дітей та учнівської молоді, яка ґрунтується насамперед на добровільності, спільності інтересів, спрямованості на певний вид навчальної та практичної діяльності; середовище, де забезпечуються умови інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, реалізація їхнього творчого потенціалу в галузі позашкільної освіти і виховання та створюються комфортні умови соціальної адаптації до умов реального життя.

Гурткова робота

Виготовлення меблів

23.01.2015 14:14
Керівник гуртка Бобай Іван Михайлович, майстер виробничого навчання   

Крою та шиття

20.01.2015 14:06
Керівник гуртка  Йолич Марія Юріївна, майстер виробничого навчання   

Художнє оформлення виробів з металу

14.01.2015 14:38
Керівник гуртка  Ролич Іван Михайлович, майстер виробничого навчання  

Загальна фізична підготовка

12.01.2015 14:30
Керівник гуртка  Гудак Роман Васильович, викладач