Відкритий урок з предмету "Економіка підприємств"

21.04.2015 15:52

Відповідно до індивідуального плану роботи педагогічного працівника в міжатестаційний період та плану робрти методичної комісії, викладач професійно-теоретичного циклу з професії "Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних" Зизич Т.В. провела відкрите заняття в групі № 17 на тему "Поняття ціни. Класифікація цін"