Віртуальний кабінет інформатики та інформаційних технологій

22.01.2015 16:00

 

Галузь застосування: професійно-технічна освіта
 
Суб’єкти інноваційної діяльності: викладачі інформатики, інформаційних технологій, спецдисциплін, учні
 
Прізвище, ім'я, по батькові автора проекту:
Кишкан Любов Богданівна – викладач інформатики та інформаційних технологій
 
Мета впровадження 
 
Інформаційне суспільство спричиняє не лише сильний соціальний, психологічний та культурний вплив на особистість, але й вимагає нового світогляду: уміння бачити і розуміти інформаційну картину світу, уміння виявляти та аналізувати під час вивчення будь-якого об’єкта, процесу або явища в природі найбільш характерні для них інформаційні аспекти.
 
Мета створення кабінету насамперед підпорядкована загальним завданням навчання, виховання та розвитку особистості, зумовлених актуальними і перспективними соціальними потребами, переходом до нового інформаційного суспільства
 
Результативність:
 
Ефективність сучасних мультимедійних засобів навчання, які визначаються їх мобільністю, доступом до світових інформаційних ресурсів, за багатофункціональністю значно перевищує ефективність традиційних технічних засобів навчання.
 
Віртуальний кабінет інформатики та інформаційних технологій створено для забезпечення умов формування інформаційно – освітнього і культурного середовища.