Соціальне партнерство

23.01.2015 15:32

 

Галузь застосування: навчально-виробничий процес
 
Суб’єкти інноваційної діяльності: навчальний заклад, підприємства, установи, організації регіону 
 
Прізвище, ім’я, по батькові авторів:
Келемен М.Ю. – директор ліцею
Дудаш Г.М. – заст.директора з НВР
Гонда В.І. – ст.майстер
Мацо Є.Ю. – методист
 
Мета впровадження
 
Проект спрямований на підвищення рівня співпраці, взаємозв'язків навчальних закладів — з одного боку,  роботодавцями та їх об'єднаннями — з другого, і державою та органами місцевого самоврядування — з третього; що виражається у взаємних консультаціях, переговорах і примирних процедурах на взаємоузгоджених принципах з метою дотримання прав та інтересів працівників, роботодавців і держави; рівноправ'я сторін в свободі вибору і обговоренні питань, які складають вміст колективних договорів і відносин; добровільність сторін в прийнятті на себе зобов'язань; систематичність контролю і відповідальність за виконання зобов'язань.
 
Результативність та ефективність впровадження інновації
 
Соціальне партнерство створює умови для всебічного розвитку особистості в системі учнівської організації;  розкриває творчий потенціал молоді; адаптує до сучасних умов виробництва;  надає можливість ознайомлюватися з новітніми матеріалами і технологіями; піднімає на якісно новий рівень проведення виробничої практики та працевлаштування учнів.