Слюсар з ремонту автомобілів, рихтувальник кузовів

11.02.2015 14:59

 

Відеоролик про професію

 

  За останні сто років будова автомобіля принципово не змінилася. Він, як i раніше, має колеса, кузов, чотиритактний двигун внутрішнього згоряння, трансмiсiю, механізми керування тощо. Проте всі вузли, агрегати, механізми й системи автомобіля дістали колосальний розвиток i істотно ускладнилися. Завдяки цьому різко зросли швидкості, пiдвищилися потужнiсть, економiчнiсть, комфортабельнiсть автомобiлiв, полiпшився їхнiй дизайн. Сучаснi автомобiлi мають елементи автоматизацiї, а бiльшiсть iноземних — обладнуються комп’ютерами.

    Тому вивчення автомобiлiв на базi однiєї або кiлькох моделей не може дати уявлення про будову й роботу всiх iснуючих автомобiлiв. Аби пiдготувати спецiалiста з експлуатацiї й технiчного обслуговування автомобiлiв за короткий час, необхiдно пояснити сутнiстъ окремих процесiв i явищ, що забезпечують роботу автомобiля, викласти принципи, на яких вони ґрунтуються, а потiм на цiй пiдставi роз’яснити будову механiзмiв, котрi реалiзують зазначенi процеси

 

Переглянути  навчальний фільм (урок виробничого навчання)

...

1 | 2 | 3 | 4 >>