Школа природи

20.01.2015 16:30

 

Галузь застосування: професійно-технічна освіта
 
Суб’єкти інноваційної діяльності: учнівський та педагогічний колектив
 
Автор проекту: Петі Олеся Юріївна (викладач біології та хімії)
 
Назва проекту: Школа природи
 
Назва навчального закладу: Перечинський професійний ліцей
 
Рік розробки / впровадження: 2010 
 
Опис проекту
 
Мета впровадження
 
Проект спрямований на підвищення рівня екологічної освіти учнів, оволодіння ними знань про шляхи розвитку суспільства і природи у ХХІ ст., екологічні закони, принципи функціонування екосистем і біосфери, життєдайні зв’язки між людством і довкіллям. Проведення дослідницької роботи допоможе сформувати в учнів навички критичного погляду на екологічні проблеми, уміння робити висновки. При підготовці і створенні доповідей, презентацій учні будуть вчитися  виокремлювати та співставляти  окремі екологічні події, розвивати навички виступати перед аудиторією, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок та ідей. 
 
Результативність та ефективність впровадження інновації
 
- надання новітніх напрямів співпраці з соціальними партнерами інших регіонів;
 
- підвищення рівня екологічної культури учнів;
 
- розвиток інноваційного мислення;
 
- формування вміння генерувати нові ідеї;
 
- створення умов для всебічного розвитку особистості в системі учнівської організації;
 
- поглиблення знань про культуру, мораль, традиції наших предків у ставленні до природи;
 
- створення умов для розкриття творчого потенціалу молоді.