Сайт методичної комісії

19.01.2015 14:29

 

Галузь застосування: професійно-технічна освіта
 
Суб’єкти інноваційної діяльності: члени методичної комісії
 
Автори проекту:  
 
Гудак Еріка Павлівна - голова методичної комісії
Кишкан Любов Богданівна –  член методичної комісії
 
Рік розробки / впровадження: 2010 
 
Мета впровадження
 
           Прагнення вивести роботу методичних комісій на якісно новий та  більш ефективний рівень, узагальнити та систематизувати надбання членів методичної комісії сприяло створенню інноваційного проекту «Сайт методичної комісії». Проект спрямований на:
 
-    підвищення авторитету та працездатності членів методичної комісії;
-    активізація взаємовідносин  між усіма учасниками проекту;
-    мобілізацію зусиль педагогів для ефективної реалізації єдиної методичної проблеми ліцею та методичної комісії;
-    удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної та фахової підготовки викладачів та майстрів методичної комісії;
-    вивчення, узагальнення та поширення їх перспективного педагогічного досвіду;
-    підвищення рівня самоосвіти та творчої діяльності, засвоєння і впровадження ефективних інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі. 
 
Результативність та ефективність впровадження інновації
 
-   підвищення рівня оволодіння ІКТ;
-   поширення  перспективного педагогічного досвіду;
-   активізація роботи педагогів в міжатестаційний період; 
-   підвищення кваліфікації  та педагогічної майстерності працівників;
-   внесення необхідних змін і доповнень до роботи методичної комісії та удосконалення сайту;
-   можливість обговорення актуальних питань на форумі сайту;
-   використання і обмін педагогічних напрацювань, які розміщені на  сайті у підготовці до навчального процесу.