Діяльність психологічної служби

22.01.2015 13:00

Діяльність психологічної служби включає такі головні напрямки:

 
1.Психодіагностика - включає використання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення особистісних особливостей, міжособистісних відносин, пізнавальних процесів). На підставі результатів психодіагностичних досліджень робиться висновок про подальшу корекцію або консультаційну роботу.
 
2.Психологічне консультування передбачає проведення бесід з тими, хто потребує консультативної допомоги; роботу з вчителями й батьками, що виконується в межах психологічної просвіти.
 
3.Корекційно-розвивальна робота спрямована на подолання негативних явищ в навчальному закладі, в сім'ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особистості учня, передбачає здійснення безпосереднього впливу психолога на дитину або дорослого з метою виправлення наявних недоліків, зміни їх поведінки. 
 
4.Психологічна просвіта - це ознайомлення педагогів і батьків з головними закономірностями й умовами сприятливого психологічного розвитку дітей; роз’яснення результатів психологічних досліджень.
 
5.Навчально-методична та дослідницька робота - проведення соціологічних опитувань, аналітична робота, проведення семінарів, підготовка рекомендацій викладачам, класним керівникам, майстрам в/н, батькам.
 
Основні напрями роботи практичного психолога:
 
1.Робота з учнями - (з девіантною поведінкою, психодіагностичне дослідження, профорієнтаційна робота, проведення психокоригувальних ігор, індивідуальне консультування, робота з обдарованими учнями).
 
2.Робота з педагогічним колективом - (проведення психологічних тренінгів, психологічне просвітництво класних керівників, виступи на педагогічних радах, участь у «круглих столах»).
 
3.Робота з батьками – (виступи на батьківських зборах, індивідуальне консультування, забезпечення зв’язку «батьки-учень-учитель», психологічне просвітництво сімейного виховання, психодіагностичне дослідження).