Конституція учнівського самоврядування

20.01.2015 14:37

 

КОНСТИТУЦІЯ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

 

Прийнята на загальноліцейних учнівських зборах

3 травня 2007 р.

 

 

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1.

Учнівське самоврядування Перечинського професійного ліцею складають: Президент, Парламент, Заступник Президента, Секретар Президента, Спікер Парламенту, Ліва, Центральна та Права Парламенту, Палата Радників, Старостат, та Спецiальнi Комiсiї — навчальна, з питань дисципліни i порядку, з суспiльно-корисної роботи, спортивна, з питань дозвілля, захисту прав учнів, соцiологiчна та прес-центр, Рада гуртожитку.

Стаття 2.

          Вибори Президента та членів Парламенту проводяться за принципом загального рівного i прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Стаття 3.

  Виборчий процес здійснюється на засадах вільного i рівноправного висування кандидатів кожною групою.

Стаття 4.

          Вибори є загальними: право обирати мають учні 1-З-го курсів, вчителі, майстри виробничого навчання та адмiнiстрацiя ліцею.

Стаття 5.

          Вибори є рівними: кожен виборець має один голос.

Стаття 6.

Голосування на виборах є таємним.

Стаття 7.

Право висувати кандидатів в органи учнівського самоврядування має кожна навчальна група, педагогічний колектив ліцею, а також кандидати можуть самовисуватися. Кiлькiсть кандидатів від кожної групи i педагогів не повинна перевищувати п’ять осіб.

 

II. ПОЛОЖЕНИЯ ПРО ВИБОРИ.

 

Стаття 8.

Для проведення голосування створюється виборча комiсiя з представників груп i педагогічного колективу у кiлькостi двох осіб від навчальної групи та педагогічного колективу.

Стаття 9.

Виборча комiсiя:

- складає списки виборців;

- встановлює форму виборчого бюлетеня;

- проводить реєстрацію кандидатів у Президенти та кандидатів у члени Парламенту;

- проводить процедуру голосування;

 - встановлює результати виборів i оголошує їх.

Стаття 10.

Учні, які зареєстровані кандидатами в органи учнівського самоврядування, мають право вести передвиборчу агiтацiю.

Стаття 11.

Кандидат за допомогою iнiцiативної групи:

- повинен випустити рекламний плакат з власною фотографією;

- підготувати передвиборчу програму;

- може здійснювати iншi агiтацiйнi заходи.

Стаття 12.

Повідомлення про обрання Президента, склад Парламенту оголошується Головою виборчої комiсiї на загальнолiцейнiй лiнiйцi, де Президенту вручається вiдповiдне посвідчення, а список членів учнівського самоврядування вивішується на лiцейнiй дошці оголошень.

 

 

 

Стаття 13.

Обраним вважається кандидат, за якого проголосували бiльшiсть учнів, що брали участь у голосуванні.

Стаття 14.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них брало участь 50% учнів ліцею. Стаття 15.

Президент обирається строком на 2 роки в передостанній тиждень першого семестру. Стаття 16.

Якщо два i більше кандидатів набрали однакову кiлькiсть голосів, проводиться повторне голосування.

Стаття 17.

Вибори до Парламенту проводяться в передостанній тиждень першого семестру таємним голосуванням.

Стаття 18.

Без виборів дійсними членами Парламенту являються старости навчальних груп ліцею та заступник директора по виховній роботі.

Стаття 19.

Членами Парламенту стають ті кандидати, які набрали найбільшу кiлькiсть голосів, строком на один рік.

Стаття 20.

У виборах до Парламенту беруть участь учні 1-З-х курсів та педагогiчнi працівники ліцею.

Стаття 21.

Кожна навчальна група та педагогічний колектив має право обрати до складу Парламенту одного представника.

 

III. ПОЛОЖЕНИЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА.

 

Стаття 22.

Президент ліцею є головою учнівського колективу i виступає від його iменi.

Стаття 23.

Президентом ліцею може бути учень, який навчається в Перечинському прфесiйному ліцеї, має середній бал ,, 7” i вище, зразково поводиться, володіє високими моральними якостями i має бажання бути обраним на цю посаду.

Стаття 24.

Президент ліцею обирається учнями та педагогічним колективом ліцею на основі загального рівного i прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на два роки.

Стаття 25.

Президент ліцею:

- виносить на розгляд парламенту питання, які турбують учнів ліцею;

- має право брати участь у роботі педагогічних рад;

- має право iнiцiювати зміни, що покращують навчання та дозвілля учнів;

- призначає Секретаря Президента, який є його представником у Парламенті;

- за згодою парламенту призначає Заступника Президента;

- скликає позачергові засідання парламенту;

- наглядає за роботою парламентських комiсiй;

- готує i подає списки учнів на преміювання за активну участь у роботі учнівського самоврядування та суспiльно-громадському житті ліцею;

- не має права передавати свої повноваження іншим особам та зловживати своїм положенням;

- рішення Президента незалежні від рішень адмiнiстрацiї ліцею з питань учнівського самоврядування, але не суперечать нормативним актам, що регулюють навчальні процеси в закладах освіти.

Стаття 26.

Повноваження Президента припиняються у разі:

- відставки;

- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

- усунення з поста Президента в порядку iмпiчменту;

- закінчення навчання в ліцеї.

Стаття 27.

Президент може бути усунений в порядку iмпiчменту. Питання про усунення Президента ліцею з поста iнiцiюється бiльшiстю (50%+1) парламенту. Рішення про усунення Президента ліцею з поста в порядку iмпiчменту приймається парламентом ліцею, не менш як  ¾  від складу парламенту.

Стаття 28.

У разі неможливості виконання Президентом своїх обов’язків, до нових виборів виконуючим обов’язки стає Заступник Президента.

Стаття 29.

Після оголошення результатів виборів новообраний Президент на загальнолiцейнiй лiнiйцi складає присягу:

Я, ______________, обраний учнями Перечинського професійного ліцею Президентом, заступаючи на цю посаду, урочисто присягаю i зобов’язуюсь всіма справами сприяти розвитку учнівського самоврядування, відстоювати та захищати права учнів, сприяти зміцненню доброзичливих, дружніх стосунків між вчителями та учнями ліцею. Виконувати свої обов’язки в інтересах шкільного колективу, підносити авторитет i захищати інтереси цього навчального закладу.

 

IV. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАРЛАМЕНТ.

 

Стаття 30.

До складу Парламенту входять старости навчальних груп, заступник директора по виховній роботі від педагогічного колективу, обрані члени Парламенту, які об’єднуються в палати.

Стаття 31.

Члени Парламенту обираються учнями та педагогами ліцею на основі загального рівного i прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на один рік.

Стаття 32.

Парламент з числа своїх членів обирає Спікера, у функції якого входить:

- скликати чергові i позачергові засідання парламенту;

- вести засідання Парламенту;

- вносити на розгляд Парламенту пропозиції i складати регламент;

- проводити голосування;

- скріплювати рішення Парламенту своїм підписом;

- представляти Парламент у ліцеї та поза її межами.

Стаття 33.

Парламент з числа своїх членів формує спецiальнi комiсiї.

Стаття 34.

Парламент скликається в мiру необхiдностi, але не рідше двох разів на семестр. Зібрання Парламенту є правомірним, коли на ньому присутні більше половини загального складу Парламенту.

Стаття 35.

Дату проведення засідання Парламенту призначає Спікер.

Стаття 36.

До сфери повноважень Парламенту входить:

- питання навчально-виховного характеру;

- органiзацiя i проведення різних культурно-масових акцій;

- інформування учнів ліцею про новини лiцейного життя;

- здiйснює контроль за дотриманням прав учнiв;

- слiдкує за участю учнiв лiцею у суспiльно-громадських роботах;

- вивчає думки учнiв лiцею щодо їхнього життя;

- та iншi.

Стаття 37.

Рішення та iншi документи Парламент приймає шляхом таємного або відкритого голосування. Рішення Парламенту єправомірним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Парламенту, які присутні на засiданнi.

Стаття 38.

Членом Парламенту може бути учень Перечинського професійного ліцею, який має середній бал ,,6”, володіє позитивними моральними якостями, дотримується дисципліни i порядку та не заперечує бути членом Парламенту.

Стаття 39.

Член Парламенту повинен виконувати такі функції:

- розробляти i подавати на розгляд Парламенту цiкавi проекти та пропозиції;

- слідкувати i вирішувати питання групи, яку представляє;

- брати участь у засіданнях Парламенту;

- мати хорошу успiшнiсть i поведінку;

- брати активну участь у житті ліцею;

- дбати про авторитет i престиж ліцею.

Стаття 40.

Повноваження члена Парламенту припиняються:

- припинення строку повноваження;

- у випадку відставки;

- коли середній бал менший за ,,5;

- у випадку скоєння протиправних дій або поставлений на облік в міліції;

- несумлінне виконання своїх обов’язків;

- вiдсутнiсть на засіданнях три рази підряд без поважних причин.

 Стаття 41.

Засідання новообраних членів Парламенту скликається i проводиться Президентом ліцею в другий тиждень другого семестру навчального року.

Стаття 42.

Парламент з числа своїх членів створює Спецiальнi комiсiї в складі 2-З-х чоловік, які займаються певним напрямком життя ліцею i організовують його.

Стаття 43.

Зміни та доповнення можуть вноситися усіма учнями ліцею та вчителями, але затверджуються на засiданнi Парламенту ¾  голосів від складу Парламенту.