Інноваційна діяльність

          Інноваційний проект - комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції.
 
         У вітчизняній практиці концепція управління проектами знайшла відображення в широкому застосуванні програмно-цільового методу управління, що передбачає формування та організацію виконання цільових комплексних програм (ЦКП), що представляють собою комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на досягнення конкретних соціально-економічних цілей. Розгорнута система проектів і програм реалізується і в науковій, і в інноваційній сферах. Інноваційні проекти та програми їх реалізації становлять істотну частину формування господарського механізму управління науково-технічним розвитком країни.